Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT TOÀN NĂM 2021
Export to ICS

Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Lễ
 • Saturday, 1/2/2021
Bát Quan Trai
 • Tuesday, 1/12/2021
Sám Hối
 • Sunday, 1/17/2021
Lễ Vía Phật Thành Đạo
 • Tuesday, 1/26/2021
Sám Hối
 • Sunday, 2/7/2021
Lễ Cúng Tất Niên
 • Thursday, 2/11/2021
LỄ GIAO THỪA (Thursday) Sám Hối
 • Thursday, 2/11/2021
Sám Hối
 • Friday, 2/12/2021
Lễ Vía Đức Di Lạc cầu an đầu năm
 • Friday, 2/12/2021
TẾT TÂN SỬU (Friday)
 • Friday, 2/12/2021
Khai Kinh Dược Sư và dâng sớ cầu an đầu năm
 • Friday, 2/12/2021
Cúng Ngọ và dâng sớ cầu siêu trong dịp Tết
 • Saturday, 2/13/2021
Tụng Kinh Dược Sư và dâng sớ cầu an đầu năm
 • Saturday, 2/13/2021
Cúng Ngọ và dâng sớ cầu siêu trong dịp Tết
 • Sunday, 2/14/2021
Tụng Kinh Dược Sư và dâng sớ cầu an đầu năm
 • Sunday, 2/14/2021
Khóa lễ Cầu An đầu năm
 • Sunday, 2/14/2021
Cúng Ngọ, dâng sớ cầu siêu và cúng tiễn ông bà
 • Friday, 2/19/2021
Lễ Cúng Sao Hội
 • Thursday, 2/25/2021
Sám Hối
 • Sunday, 2/28/2021
CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG
 • Saturday, 3/6/2021
Bát Quan Trai
 • Friday, 3/12/2021
Sám Hối
 • Sunday, 3/21/2021
Lễ Vía Phật Xuất Gia
 • Friday, 3/26/2021
Sám Hối
 • Sunday, 3/28/2021
Lễ Vía Phật Niết Bàn
 • Saturday, 4/3/2021
Bát Quan Trai
 • Sunday, 4/4/2021
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Sunday, 4/11/2021
Sám Hối
 • Sunday, 4/25/2021
Sám Hối
 • Saturday, 5/1/2021
Bát Quan Trai
 • Tuesday, 5/11/2021
Sám Hối
 • Sunday, 5/23/2021
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
 • Tuesday, 5/25/2021
Sám Hối
 • Saturday, 6/5/2021
Bát Quan Trai
 • Wednesday, 6/9/2021
Sám Hối
 • Wednesday, 6/23/2021
Sám Hối
 • Saturday, 7/3/2021
Bát Quan Trai
 • Friday, 7/9/2021
Sám Hối
 • Wednesday, 7/14/2021
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 10 ngày từ 7/14 tới 7/24
 • Friday, 7/23/2021
Sám Hối
 • Saturday, 7/24/2021
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 10 ngày từ 7/14 tới 7/24 - Trà Đàm
 • Sunday, 7/25/2021
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Saturday, 8/7/2021
Bát Quan Trai
 • Saturday, 8/7/2021
Sám Hối
 • Saturday, 8/21/2021
Sám Hối
 • Sunday, 8/22/2021
ĐẠI LỄ VU LAN
 • Saturday, 9/4/2021
Bát Quan Trai
 • Sunday, 9/5/2021
Lễ Vía Đức Địa Tạng
 • Monday, 9/6/2021
Sám Hối
 • Sunday, 9/19/2021
Tết Trung Thu
 • Monday, 9/20/2021
Sám Hối
 • Saturday, 10/2/2021
Bát Quan Trai
 • Tuesday, 10/5/2021
Sám Hối
 • Tuesday, 10/19/2021
Sám Hối
 • Sunday, 10/24/2021
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Thursday, 11/4/2021
Sám Hối
 • Saturday, 11/6/2021
Bát Quan Trai
 • Sunday, 11/7/2021
Lễ Vía Phật Dược Sư
 • Thursday, 11/18/2021
Sám Hối
 • Sunday, 11/21/2021
Rằm Tháng Mười
 • Friday, 12/3/2021
Sám Hối
 • Saturday, 12/4/2021
Bát Quan Trai
 • Friday, 12/17/2021
Sám Hối
 • Sunday, 12/19/2021
Lễ Vía Phật A Di Đà
 • Friday, 12/24/2021
Khóa Tu Mùa Đông Dành cho Tuổi Trẻ - từ 12/24/21 tới 12/26/19
 • Sunday, 1/2/2022
Sám Hối
 • Monday, 1/31/2022
GIAO THỪA NHÂM DẦN (MONDAY)
 • Tuesday, 2/1/2022
TẾT NHÂM DẦN 2022 (TUESDAY)

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712