Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT SẮP TỚI

Sám Hối: Vào ngày Friday, 24 Tháng 8 Năm 2018 Âm Lịch: Lúc: 7:30 pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:
ĐẠI LỄ VU LAN: Vào ngày:   Sunday 8/26/2018 Âm Lịch:
Sám Hối: Vào ngày:   Sunday 9/9/2018 Âm Lịch:
Bát Quan Trai: Vào ngày:   Saturday 9/15/2018 Âm Lịch:


 Đại Lễ Vu Lan PL 2562


Kính mời quý vị tham dự đại lễ Vu Lan tại tu viện Kim Cang vào ngày 26 tháng 8 năm 2018.

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712